Πελάτες Πελάτης Εταιρίες Εταιρεία NOVARTIS, METRO, ΟΠΤΙΜΑ, ECR ,HELLA, ALPRO, ASTRA, ZENECADELOITTE, ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ, KONICA MINOLTA, ΗΠΕΙΡΟΣ, OPTIMAL, IKEA, LEXMARK, GALENICA, FARMHOUSE, OYZO ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, IRISH DAIRY BOARD, OLVOS SCIENCE, ΕΛΚΕΘΕ Το πάθος μας … η δουλειά μας Υπηρεσίες Marketing Υπηρεσίες Επικοινωνίας κ Προβολής Μετά από πολυετή εμπειρία στον τομέα marketing και διαφήμισης η εταιρεία μας προσφέρει έναν αξιόπιστο συνεργάτη σε θέματα marketing. Κατέχοντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους κατάλληλους συνεργάτες η εταιρεία μας λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα ανεξάρτητο τμήμα μάρκετινγκ για την εταιρεία σας. Συγκεκριμένα: Η “CONFIDO MCC” παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής με τους παρακάτω τρόπους.

Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό αναλαμβάνει την συνολική παραγωγή ενός VIDEO, τον σχεδιασμό και την παραγωγή, την καλλιτεχνική επιμέλεια, την συγγραφή κειμένων, την επιμέλεια του ψηφιακού ήχου, την αναπαραγωγή του VIDEO, την υψηλή ποιότητα σχεδίασης και εκτύπωσης της συσκευασίας. Προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας της εταιρείας προς το ευρύ καταναλωτικό κοινό με ενέργειες below the line οι οποίες μπορούν να υποστηριχτούν και να δομηθούν πλήρως κάτω από ένα συγκεκριμένο concept που εξυπηρετεί τις ανάγκες του πελάτη.

Πελάτες Πελάτης Εταιρίες Εταιρεία NOVARTIS, METRO, ΟΠΤΙΜΑ, ECR ,HELLA, ALPRO, ASTRA, ZENECADELOITTE, ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ, KONICA MINOLTA, ΗΠΕΙΡΟΣ, OPTIMAL, IKEA, LEXMARK, GALENICA, FARMHOUSE, OYZO ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, IRISH DAIRY BOARD, OLVOS SCIENCE, ΕΛΚΕΘΕ Το πάθος μας … η δουλειά μας Υπηρεσίες Marketing Υπηρεσίες Επικοινωνίας κ Προβολής Μετά από πολυετή εμπειρία στον τομέα marketing και διαφήμισης η εταιρεία μας προσφέρει έναν αξιόπιστο συνεργάτη σε θέματα marketing. Κατέχοντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους κατάλληλους συνεργάτες η εταιρεία μας λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα ανεξάρτητο τμήμα μάρκετινγκ για την εταιρεία σας. Συγκεκριμένα: Η “CONFIDO MCC” παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής με τους παρακάτω τρόπους.

Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό αναλαμβάνει την συνολική παραγωγή ενός VIDEO, τον σχεδιασμό και την παραγωγή, την καλλιτεχνική επιμέλεια, την συγγραφή κειμένων, την επιμέλεια του ψηφιακού ήχου, την αναπαραγωγή του VIDEO, την υψηλή ποιότητα σχεδίασης και εκτύπωσης της συσκευασίας. Προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας της εταιρείας προς το ευρύ καταναλωτικό κοινό με ενέργειες below the line οι οποίες μπορούν να υποστηριχτούν και να δομηθούν πλήρως κάτω από ένα συγκεκριμένο concept που εξυπηρετεί τις ανάγκες του πελάτη.