Πελάτες Πελάτης Εταιρίες Εταιρεία NOVARTIS, METRO, ΟΠΤΙΜΑ, ECR ,HELLA, ALPRO, ASTRA, ZENECADELOITTE, ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ, KONICA MINOLTA, ΗΠΕΙΡΟΣ, OPTIMAL, IKEA, LEXMARK, GALENICA, FARMHOUSE, OYZO ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, IRISH DAIRY BOARD, OLVOS SCIENCE, ΕΛΚΕΘΕ Our passion … our job Marketing Services Communication Services Mr. Projection After extensive experience in the marketing and advertising industry, our company has a reliable partner in marketing issues.


Having the necessary equipment undertakes the overall production of a VIDEOs, design and production, art direction, writing texts, editing of digital audio playback VIDEOs, high quality design and packaging printing. It offers communication services of the company to the general public with energies below the line which can be supported and be built entirely under a specific concept that serves the needs of the customer.