Αρχική – CONFIDO MCC

Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 2006 με την ονομασία PERAGRO TRAVEL & CONFERENCE SERVICES και ακολουθώντας μια συνεχόμενη ανοδική πορεία η εταιρεία προχώρησε το 2010 στην ίδρυση μιας νέας με την επωνυμία CONFIDO MARKETING COMMUNICATION CONSULTING “CONFIDO MCC”.

Διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό.
είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθουμε με τον καλύτερο και ταυτόχρονα με τον οικονομικότερο τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εταιρειών που μας εμπιστεύονται, προσφέροντας πάντα υπηρεσίες επιπέδου και τις καλύτερες εναλλακτικές προτάσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Η αξιοπιστία, ο επαγγελματικός χειρισμός και η εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργηθεί ανάμεσα στην εταιρεία μας και τους πελάτες μας καθιστούν την “CONFIDO MCC”δυναμική και έτοιμη να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες και τις προκλήσεις των καιρών μας…
Αρχική – CONFIDO MCC