Εκδηλώσεις που έχουν γίνει:

 

 

VISUAL
SUPPORT

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Σε συνεργασία με πολλούς γραφίστες με διαφορετική εξειδίκευση η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλη την εικαστική υποστηριξη που χρειάζεται μια εταιρεία.
Λογότυπα, εταιρική ταυτότητα, έντυπα, σημάνσεις…

<< Πίσω στις υπηρεσίες…