Εκδηλώσεις που έχουν γίνει:

 

 

SCIENTIFIC
CONCERENCES

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Η οργάνωση και η διαχείριση επιστημονικών συνεδρίων καλύπτεται άρτια από την εταιρεία μας η οποία έχει την ευελιξία να διαχειριστεί συνέδρια από 5.000 συμμετέχοντες δημιουργώντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες. Παρέχουμε ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης το οποίο προσφέρει στον διοργανωτή On line εγγραφές, πιστοποιητικά παρακολούθησης, στατιστικά στοιχεία συνεδρίου…

<< Πίσω στις υπηρεσίες…