Εκδηλώσεις που έχουν γίνει:

 

 

OPEN PUBLIC
EVENTS

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Διοργανώνουμε εκδηλώσεις ανοιχτές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Για την επικοινωνία ενός προϊοντος, ενός συλλόγου για κοινωφελή ιδρύματα η εταιρεία μας μπορεί να δημιουργήσει μία εκδήλωση που θα προκαλέσει αίσθηση στο κοινό..

<< Πίσω στις υπηρεσίες…