Εκδηλώσεις που έχουν γίνει:

 

 

INTERNAL
CORPORATE
CAMPAIGN

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Μέσα στο χώρο των γραφέιων σας μπορούμε να δημιουργήσουμε ολόκληρες καμπάνιες ανάλογα με τις ανάγκες σας που θα «εμπλέξουν» το προσωπικό σας και θα τους επικοινωνήσει τα μηνύματα που επιθυμείτε ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

<< Πίσω στις υπηρεσίες…